No i mamy to! Pierwszy periodyk naukowy poświęcony w całości dźwiękowi i muzyce z gier zmierza do drukarni. Prowadzony pod egidą Department of Creative Digital Technologies na Uniwersytecie Chichester, zajmie się prezentacją wysokiej jakości badań nad growym audio.

Periodyk będzie zawierać badania naukowe, komentarze oraz artykuły od praktyków growego audio.

Journal of Sound and Music in Games ukaże się nakładem University of California Press w partnerstwie z Society for the Study of Sound and Music in Games. Redaktorem naczelnym został Stephen Baysted, profesor kompozycji do filmu, TV i gier Uniwersytetu Chichester i to on poprowadzi światowej klasy zespół redakcyjny.

Periodyk będzie zawierać badania naukowe, komentarze oraz artykuły od praktyków growego audio i naukowców zajmujących się szerokim zakresem dyscyplin, takich jak antropologia, informatyka, media, psychologia, socjologia i muzykologia. Department of Creative and Digital Technologies przygotowuje swoich absolwentów do kariery w mediach audiowizualnych. Wykłady są prowadzone przez nagradzanych profesjonalistów. Sam profesor Baysted pracował przy takich projektach jak Project Cars, Project Cars 2, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2, oraz The Walking Dead: Assault.

Redaktor

Konrad Belina-Brzozowski

Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Liceum Kreacji Gier Wideo. Alchemik dźwięku, muzyk elektroniczny i sound designer. Fan historii cywilizacji, fantasy i science-fiction